Zabalte s námi
balík pomoci.
Má to smysl!

JAK POMOCI

Vážení přátelé,

zabalte s námi balík pomoci pro děti a rodiny, které jsou v ohrožení v důsledku klimatických změn, válek, či náhlých katastrof. Vaše štědrost pomůže zasaženým rodinám udělat první krok k tomu, aby se o sebe znovu dokázaly postarat samy.

Máte možnost pravidelné i jednorázové pomoci. Váš symbolický balík pomoci odešlete vyplněním níže uvedeného formuláře, který Vás následně přesměruje na platební bránu.

Za jakoukoliv pomoc srdečně děkujeme!

 • Měsíčně:

  BALÍK VÝŽIVA

  50 balíků CARE s vysokokalorickou výživou
  pro 50 podvyživených dětí
  v hodnotě 15 000 Kč každý měsíc

 • 100 balíků CARE s vysokokalorickou výživou
  pro 100 podvyživených dětí
  v hodnotě 30 000 Kč každý měsíc

 • Jednorázově:

  BALÍK
  ZEMĚDĚLSTVÍ

  200 balíků CARE s hospodářskými zvířaty
  a odolným osivem
  pro 200 rodin v hodnotě 100 000 Kč

Věděli jste, že dar je odečtatelnou daňovou položkou? Dle §15 Zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů a souvisejících predpisů si lze od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek. Právnické osoby definované v §17 se řídí podmínkami pro právnické osoby podle §20 odst. 8 zákona o dani z příjmu: Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně sníženého podle §34. Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci. Více informací na stránkách FÚ.