Zabalte s námi
balík pomoci.
Má to smysl!

ZABAL S NÁMI

Projekt „Zabal s námi“ dává vybraným společnostem příležitost
účastnit se mezinárodní humanitární pomoci.

Pomáhejte s CARE odstraňovat chudobu a bojovat proti hladu tam, kde jsou lidé nejohroženější. S Vaší podporou realizujeme projekty, které vedou k samostatnosti a mají dlouhodobý pozitivní dopad.

Vaše pomoc bude vidět. CARE Česká republika nyní pomáhá v šesti regionech světa. Aktuálně realizujeme české projekty v Bosně a Hercegovině, Gruzii, Nigeru, Čadu, Etiopii, Zambii, Iráku a Jordánsku. Navíc také přispíváme českými dary do centrály CARE na flexibilní humanitární pomoc dle aktuálních krizí a potřeb ve světě.

Zabalte s námi balík pomoci. Má to smysl!

WHO CARES

Staňte se firemním partnerem CARE. Společně vypracujeme model spolupráce,
který odpovídá potřebám Vaší společnosti.

Co za to získáte?
• dobrý pocit
• zvýšíte vlastní sociální zodpovědnost
• marketingovou prezentaci
• pozvánky na akce CARE
• poděkování v tištěných i online materiálech
• potvrzení pro daňové účely
• a další

Spolu s Vámi
toho dokážeme ještě víc.
Pomáhejte s námi – CARE with us!

Legendární CARE packages pomáhali po 2. světové válce i Československu. Balíky pomoci CARE pomáhají dodnes, i když často symbolicky. V potravinové bezpečnosti představují investice do rozvoje odolného a udržitelného místního zemědělství a farmářství, do výživové osvěty aj. Je-li to možné, podporují se nákupy z místních zdrojů pod monitoringem a koordinací jednotlivých národních kanceláří CARE, se kterými přímo spolupracujeme v regionu.
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších politicky a nábožensky nezávislých humanitárních organizací na světě. Je aktivní v 95 zemích. Projekty CARE každoročně pomůžou kolem 60ti milionům potřebným v Africe, Asii, latinské Americe a východní Evropě.